Neden İKÇÜ Uluslararası İlişkiler?

İzmir’in akademik ortamına yeni bir heyecan katan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin hızla gelişen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin en iddialı bölümü olan Uluslararası İlişkiler Bölümü,  küreselleşen dünyayı daha iyi anlamanızı ve onun bir parçası olmanızı sağlayacak eğitimi sizlere sunma iddiasındadır. Bu kapsamda temel uluslararası ilişkiler derslerinin yanında,  siyaset, ekonomi, tarih, hukuk ve işletme gibi değişik bilim dallarını kapsayacak şekilde disiplinlerarası eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Birçok ders geniş bir yelpaze içinde, farklı akademik tabana ve araştırma alanına sahip öğretim üyelerimiz tarafından öğrencilerimize sunulmaktadır. Her yarıyıl çok sayıda seçmeli ders sunulmaktadır. Öğrencilerimiz bu dersler içinden ilgi duydukları alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak seçimler yapabileceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, yalnızca kariyer beklentileri açısından değil, aynı zamanda hızla değişen dünyanın dinamiklerini anlayabilmek ve ona uygun çözümler üretebilmek amacıyla gerekli kuramsal ve analitik bilgiyi disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilerine vermeyi hedeflemektedir. Bölümümüzde mezunlarımızı kamu ve özel sektöre yönelik derslerle hayata hazırlamaya ve onları iyi bir gelecek için donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz.

Hızla küreselleşen dünyada ülkemizi ve uluslararası koşulları kavrayan ve gelecekle ilgili projeler üretebilen ve kendine özgüveni olan bireyler olarak yetişmeniz, en büyük amacımızdır. Dış dünya ile yarışabilmenin önemli koşullarından birinin de akademik düzeyde bir yabancı dile sahip olmak olduğunun bilincinde olan bölümümüz lisans eğitim programını zorunlu hazırlık sınıfı ve %30 İngilizce derslerle takviye edilmiştir ve öğrenciler ikinci yabancı dil öğrenmeleri için teşvik edilmektedir. Bölümümüz, öğrenci-öğretim üyesi ilişkisiyle örnek bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Öğretim üyelerimiz sadece derslerle ilgilenmek yerine ders dışı zamanlarda da sizlere zaman ayırarak üniversite hayatını keyifli hale getirmeye çalışmaktadır. Aramıza katılmaktan dolayı mutlu olacağınızı umuyor, başarı için ortak çalışmayı vaat ediyoruz.


Başa Dön